Menu

Minikraftvarme

Minikraftvarme eller mini CHP (Combined heat and power application) er et varme- og kraftanlegg som kan levere både varme og strøm til en rekke formål.

Et anlegg med minikraft kan produsere strøm effektivt lokalt, og med lavt CO2-utslipp. Dermed kan en CHP være en god løsning i situasjoner hvor du trenger både varme og strøm, når bedriften ikke har tilgang til fjernvarme og/eller strømnett, eller har behov for en back-up løsning. Med hjelp av CHP kan bedriften være selvforsynende med det den trenger av både kraft og varme.

Effektiv, lokal kraftvarmeproduksjon 

I mange år har Danmark vært et foregangsland på kraftvarmeområdet, hovedsakelig med fjernvarme som primær arvtaker av varmen og strømnettet som avtaker av den gode og CO2-vennelige strømmen. Ny teknologi gjør det nå mulig å levere minikraftvarmeløsninger til bedrifter med egen varmeforsyning, og dermed spares bl.a. diverse overføringstap. 

Litt om CHP-teknologien

Minikraftvarmeanlegget fra EC Power bygger på en gassmotor som driver en vannkjølt generator, som styringsmessig er optimalisert til kraftvarmeproduksjon og varmelagring. Det gir en veldig høy virkningsgrad kombinert med muligheten til å koble til andre teknologier som supplement til kraftvarmeløsningen. Dessuten gir EC Powers styringsmodell muligheten til å integrere strømproduksjonen i det lokale strømnettet og selge eventuell overskuddskraft i markedet. 

Tilkobling til eksisterende installasjoner

Installering til strømnettet: Minikraftvarmeenheten kobles til det eksisterende strømnettet, og styres etter bygningens aktuelle strømbehov. Dette betyr at anlegget ikke eksporterer strøm til strømnettet, men utelukkende leverer strøm for å dekke bygningens eget strømbehov. Ved ekstra stort strømbehov, supplerer strømnettet den nødvendige behov.