Menu

Alarmtelefon

Alarmtelefonen kan benyttes hvis du har et akutt behov for hjelp med gassløsningen.

Hvis det oppstår en nødsituasjon (gasslekkasje, brann eller ulykke) ring:
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Generelt ved gasslekkasje eller når en uoversiktlig/ farlig situasjon har oppstått eller kan oppstå:

Prioriter evakuering av mennesker til sikkert område
Er du kjent med gassanleggets funksjon/bruk
Steng om mulig ventil foran lekkasjested

Tennkilder
Strømforsyning frakobles. Ingen bruk av åpen flamme, elektrisk utstyr, kjøretøy, mobiltelefoner, ladere ...

Gasslekkasje innendørs
Sørg for best mulig ventilasjon/gjennomlufting