Menu

CO2 avgift på LPG og LNG

Oversikt og CO2 avgifter for LPG og LNG, gjeldende fra dem 1 januar 2018

  LPG LNG
CO2- avgift  1,50 kr. pr. kg. 1,00 pr. m3 


Nytt gjeldende fra 2018


Bedrifter som tidligere har vært på redusert sats skal nå betale full sats. Dette gjelder både LPG og LNG. Derfor oppkrever Primagaz fra januar 2018 CO2-avgift i forbindelse med fakturering. Veksthusnæringen vil fortsatt være fritatt fra CO2 avgifter.