Menu

CO2 avgift på LPG og LNG

Oversikt og CO2 avgifter for LPG og LNG, gjeldende fra den 1. januar 2019

  LPG LNG
CO2- avgift  1,52 kr. pr. kg. 1,02 kr. pr. sM3 
Veibruksavgift (autogass) 2,98 kr. pr. kg  

 Oversikt og CO2 avgifter for LPG og LNG, gjeldende fra den 1. januar 2020

  LPG LNG
CO2- avgift  1,63 kr. pr. kg. 1,08 kr. pr. sM3 
Veibruksavgift (autogass) 3,48 kr. pr. kg  

 

For noen segmenter er det fritak fra CO2 avgift, ta kontakt dersom du trenger mer informasjon