Menu

Fremtidens grønne gassløsning

Biopropan er et grønt alternativ som er kompatibelt med eksisterende LPG-installasjoner.

Bio propan er en fornybar energikilde som utvinnes av vegetabilske oljer, avfalls- og restmaterialer fra planter. Den har den samme karakteristikken og det samme høye energiinnholdet som konvensjonell propan. Biopropan kan benyttes i alle typer gassbrukende utstyr som kan bruke konvensjonell propan. Det gjelder for eksempel til grillen eller til terrassevarmeren i private hjem. Men den kan også, på samme måte som LPG, brukes til oppvarming, tørking eller som prosessenergi i landbruk og industri.

Primagaz er først med Bio LPG i verden

Primagaz' morselskap, SHV Energy, signerte i 2014 en avtale som gir konsernet tilgang til Bio LPG fra Neste Oils oljeraffineri i Rotterdam, Nederland. Primagaz har allerede levert de første tonn biopropan i starten av 2018.