Menu

Slik bytter du til gass

Enkelt å bytte – enkelt å bruke

Fra det første møtet med Primagaz' energikonsulenter til den ferdige installasjonen, er du i trygge hender. Vi hjelper deg med å bytte ut din eksisterende løsning til LPG eller vi kan etablere en helt ny løsning. Vi arbeider ut fra en fast prosess sammen med bransjens absolutt dyktigste fagfolk.

Gjennomgang og rådgivning

Først holdes et rådgivningsmøte med Primagaz, der vi veileder deg om mulighetene og fordelene ved å bruke LPG i din bedrift. Vi går gjennom den eksisterende løsningen og undersøker om den kan konverteres direkte eller om bedriften må installere en helt ny løsning.

Vi drøfter løsning med våre samarbeidspartnere for å sikre at vi utarbeider en løsning som passer best for dine, eller bedriftens behov. Primagaz kan tilby løsninger for finansiering av nødvendige investeringer i gassforsyningsmateriell.

Deretter utarbeider vi et skriftlig tilbud på løsningen til deg eller din bedrift. I tilbud ser vi på tilbakebetalingstid for investeringen og utarbeider sammenligningsgrunnlag for energikostnader mot eksisterende løsning.

Ved kontrakt for implementering kan vi bistå ved innhenting av tillatelser og koordinerer arbeid med installasjon, opplæring og igangkjøring av anlegg.

En telemetriløsning vil gi deg som kunde mulighet til å avtale automatisk oppfylling, når tanken er på et avtalt nivå.